บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด

เป็นผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกประเทศ

โดยได้ผ่านการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 IATF16949