เกี่ยวกับบริษัท

 
 

บริษัท เอส.บียอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอส.บียอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม ห้องเย็นอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านห้องเย็นมากกว่า 15 ปี
มีการพัฒนาและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ การดูแลแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้อง และการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน

นโยบายบริษัท

“ควบคุมคุณภาพ ใส่ใจบริการ
ดูแลให้คำแนะระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ”